На 2 март 2018 г. (петък), 18:00 ч. зала първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –