19 НОЕМВРИ                   събота 11.00                        „Пинокио”                            Културен център по Карло Колоди, драматизация Рада Москова постановка проф. Андрей Аврамов