Библиотека „Родина” представя новата повест за деца на Димитър Никленов „Преследване на лунна светлина“ За книгата „Преследване на лунна светлина“