Български дарителски форум, Фондация BCause и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора Ви канят на откриването на фотоизложбата „Благотворителността

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ