На 24 април 2019 г. (сряда), 19:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора прожекция