На 20 април 2019 г. (събота) от 10:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора се

На 20 април 2019 г. (събота), 10:00 ч., зала Библиофония в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора – лекция

На 20 април 2019 г., събота, от 11:00 ч. в Художествената галерия – Стара Загора представяне на най-новата книга на