На 19 април 2019 г., петък, от 19:00 ч., в зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора