На 9 април 2019 г. (вторник), 14:00 – 16:30 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара

На 9 април 2019 г. (вторник), 18:00 ч., в Руския център на партера в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара