На 6 април 2019 г. (събота), 14:00 – 15:30 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара