Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от

„Открий подаръка“ – рождествена игра организирана от сдружение „Изследовател“ 10.00 ч.  – 14.00 ч.                                                           Античен форумен комплекс „Августа Траяна“

„Кучешко сърце“ – спектакъл на Театрална студия „Фантазио“ и Младежка театрална студия „Сцена 99“ 19.00 ч.                                                                                                            Етаж 2, НЧ „Родина