На 27 януари 2018 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора – арии

Кинофестивал МЕНАР – в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, бул. „Руски” 44, етаж първи. Организатори за