„Животът бяс“ – пиеса за възрастни в Кукления театър


Event Details


„Животът бяс“ по текстове на Ф.М.Достоевски- пиеса за възрастни в Кукления театър

драматизация Ина Божидарова, Веселка Кунчева