Медицинският факултет подготвя качествени специалисти

Деканът на Медицински факултет при Тракийски университет доц. д-р Юлиан Ананиев, дм получи Благодарствено писмо от Диагностично-консултативен център І -Стара

Прочетете повече