На 7 април е Световния ден на здравето, а също и рожден ден на Световната здравна организация.

През 1948 г. всички 61 страни на Организацията на обединените нации се обединяват и основават Световната здравна организация (СЗО), за да се погрижат за здравето на всички, да пазят света в безопасност и да служат на уязвимите – така че всеки навсякъде  да може да постигне най-високото ниво на здраве и благополучие. Уставът на СЗО официално влиза в сила на първия Световен ден на здравето на 7 април 1948 г.

Целите на СЗО са постигане на възможно най-високо здравно равнище на всички народи. Здраве, според дефиницията дадена в конституцията на СЗО, означава не просто липса на болести и недъзи, а цялостно физическо, психическо и социално благосъстояние.

Съветът на СЗО по „Икономика на здравето за всички“ (Economics of Health for All) установи, че най-малко 140 страни признават здравето като човешко право в конституцията си.

Но много държави не приемат и не прилагат на практика законите, които да гарантират, че населението им има право на достъп до здравни услуги. Затова най-малко 4,5 милиарда души – повече от половината от световното население – не са били напълно обхванати от основни здравни услуги през 2021 г. За да се отговори на този тип предизвикателства, темата за Световния ден на здравето през 2024 г. е „Моето здраве, мое право“.

Тазгодишната тема е избрана, за да защити правото на всеки навсякъде да има достъп до качествени здравни услуги, образование и информация, както и безопасна питейна вода, чист въздух, добро хранене, качествено жилище, достойни условия на труд и околна среда и свобода от дискриминация.

Това е също така възможност за мотивиране на действия за постигане на възможно най-високо здравно равнище на всички народи и за справяне със здравните предизвикателства на днешния и утрешния ден.