18 август – Световен ден за защита на бездомните животни

Световният ден за защита на бездомните животни се чества от 1992 г. по Предложение на Международното дружество за правата на животните (ISAR) през третата събота на август.

Днешният ден призовава да покажем съпричастност и подкрепа на живеещите на улицата животни. Целта е да се насочи общественото внимание към проблема с бездомните животни, които, в световен мащаб, са близо 600 милиона. Бездомните животни, най-вече кучета и котки, много често стават жертва на човешката безотговорност и биват изоставени, преследвани, малтретирани и убивани.

В България има Закон за защита на животните, а насилието над тях е инкриминирано в Наказателния кодекс.

Поне днес, всеки може да направи поне един добър жест към някое животно. Излезте от дома си с парченце от Вашата закуска и нахранете първото срещнато бездомно животинче.

Хуманното отношение към животните е демократична ценност, възпитаваща преди всичко човека в разум, отговорно и толерантно отношение към всичко, съществуващо около него. Хармоничното съжителство между хората и природата е причина и за душевното ни равновесие.

Всички страни по света познават проблема с бездомните животни. Множество изследвания посочват групите фактори, които имат въздействие върху продуциране на популация им, както и начините за нейния контрол. Проведени са най-разнообразни опити за регулиране на животните: от тяхното излавяне и избиване, до настаняването им по приюти. Всички те завършват с неуспех поради некомплексните мерки, които се прилагат.

Ниската природозащитна и етична култура на гражданите и социално-икономическата среда на живот са основните фактори за бумът на бездомни животни в посткомунистическите страни. Параметрите на тези фактори се намират в самата среда на преживяване на безстопанствените животни – ниска градска хигиена, водоеми, развалини в градовете, дълго продължилото бездействие на властите. Естествена човешка реакция на милосърдие е храненето на тези животни, когато се сблъскваш с тях ден след ден. Така дългогодишното им съществуване между хората, направи тези животни слабост на много от нас.

Не забравяйте – ние всички зависим едни от други!

Учете децата си да се отнасят към всички животни, с уважение. Щом децата ви пораснат достатъчно, да могат да контролират поведението си, Вие трябва да им внушите изпитаните правила и непрестанно да им напомняте да не забравят, че всяко животно заслужава уважително и внимателно отношение. Никога не оставяйте много малко дете без надзор насаме с любимото домашно животно. Научете децата си винаги да питат за разрешение преди да посегнат да погалят чужда котка или куче. Възпитайте децата си да се отнасят внимателно с всички домашни животни, и да оставят на мира дивите. Научете децата си да уважават всяко живо същество, и тогава, когато те пораснат, светът има шанс да стане по-добър и хуманен. Съжителството на котки и деца е не само възможно, но и желателно. За детето, което вече умее да ходи, котката, както между другото и всяко друго домашно животно, може да представлява нещо като учебно пособие: детето ще наблюдава животното, ще го ухажва, че се занимава с него. Децата се опитват да разбират живите същества и, поемайки определена степен на отговорност – например за тяхното хранене и ресане, развиват и съответната увереност в себе си.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ВСЕКИ ОТ НАС:

Не наранявайте животно или птица. Ако видите такова в беда, помогнете им или потърсете помощ.

Не унищожавайте гнездата на птиците и техните местообитания. Не вземайте яйцата им и техните малки.

Не изоставяйте животно на улицата.

Поговорете с децата си на тема „защита на животните“ и чуйте техните разсъждения!

Организирайте открит урок в училище, подходящи са часовете на класния ръководител.

Посетете Общинския приют и осиновете куче или котка!

КОЙ МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ:

Сигнали за пострадали застрашени видове птици или животни, може да се подават на „зеления телефон“ в РИОСВ /Регионалната инспекция по околна среда и води/ – за сигнали в работни дни 042 692 200, при аварийни ситуации в почивни дни 0885 632 494

Сигнали за изоставени домашни кучета, за безстопанствени кучета и котки, или за посещение в приюта за одомашняване на безстопанствено куче, може да подавате в Общинския приют за безстопанствени животни – Телефон за връзка 0887 81 99 02