На 9 август църквата почита св. ап. Матия, преп. псой, както и св. Самуил, презв. Едески

Свети Матия (различен от апостол Матей)

бил избран на мястото на отпадналия предател Юда Искариот. Това станало в дните веднага след Христовото възнесение.

Сведения за избора му има в началото на книгата Деяния апостолски. Апостол Петър предложил на събрание от около 120 души от Христовите ученици и последователи един от онези мъже, които били с апостолите през цялото време, докато Господ Иисус общувал с тях, проповядвал и вършил чудеса, начевайки от Йоановото кръщение и до деня, когато се възнесъл, да бъде заедно с тях свидетел пред народите на Христовото възкресение.

Избрали от всички присъстващи двама такива мъже – Йосиф Варсава, наричан още Юст, и Матия.

Тогава се помолили: „Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама един, когото си избрал, да приеме жребия на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда“.

После хвърлили жребий и той се паднал на Матия.

Това се приело от всички като Божи избор и Матия бил причислен към единайсетте апостоли. Той присъствал при слизането на Светия Дух над апостолите и цялото множество на празника Петдесетница.

След това Матия тръгнал като останалите апостоли да разпространява Христовото благовестие по различни краища на света според заръката на Иисус Христос преди възнесението Му: „Идете по цял свят и проповядвайте; научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и Син, и Свети Дух, и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден“.

Проповедническата му дейност го отвела първо в Сирия, сетне в Месопотамия, Мала Азия и земите на днешна Грузия. Като претърпял много и различни страдания за Христовото име, на старини апостол Матия бил убит с камъни в Йерусалим през 80 г. и получил от Бога мъченическия венец.

На 9 август имен ден празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея. Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.