На 4 август се навършиха 107 години от създаването на марша „Велик е нашият войник“

НА 4 АВГУСТ СЕ НАВЪРШВАТ 107 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-ПОПУЛЯРНИЯ БЪЛГАРСКИ БОЕН МАРШ “ ВЕЛИК Е НАШИЯТ ВОЙНИК“

„Велик е нашият войник” – е най-известният и обичан български боен марш. Той е написан край Охридското езеро през 1916 г. от Михаил Шекерджиев. Той е роден на 5 декември 1889 г. в Габрово. Завършва Софийската духовна семинария с отличие през 1911г. Там изучава цигулка при Наумов и композиране при Добри Христов.Става учител в Държавния институт за слепи деца, където минава целия му живот. През войните той служи, като войник в 23-ти пехотен Шипченски полк. В двете Балкански войни участва в боевете за Одрин, Чаталджа, Султан тепе, а в Първата световна война воюва при връх Китка и изминава целия път на полка до Струга.

През Първата световна война, когато полкът е на позиция край Охридското езеро, Михаил Шекерджиев се запознава с подпоручик Константин Георгиев . Той е роден на 27 май 1884г. в Казанлък. Учи във военната гимназия, а през 1905г. завършва ВНВУ. След производството си минава в запаса и заминава да учи право в Русия. Не се дипломира, поради избухването на Първата световна война. През 1915г. е мобилизиран в 23-ти пехотен Шипченски полк. Участва в боевете при Дрин и Струга и излива възторга си от скромния и несломим български войник в безсмъртното стихотворение.

Михаил Шекерджиев много харесва стихотворението му – за два дни написва музика към него и така песента „Велик е нашия войник“ през 1916 година поема своя славен път, за да достигне до наши дни. Въпреки, че има и друг марш на 23-и Щипченски полк, песента на Георгиев и Шекерджиев е по-известна.

Съвсем скоро маршът става много популярен в цялата българска войска, с ентусиазъм го запяват и гражданските хорове и той се превръща в една от най-любимите войнишки песни.

На няколко пъти по политически причини текстът е променян, особено след 9 септември 1944г. Маршът е толкова обичан от всички българи, че комунистическата власт не успява да го забрани, както се случва с другите войнски шедьоври. « Шуми Марица» и «Един завет».

Под различни текстове „Велик е нашият войник“ съществува без прекъсване повече от 100 години, а на 31 май 2001г. бе обявен за химн на Българската армия, със заповед на министъра на отбраната Бойко Ноев. В чест на марша през 2017 г. бе издигнат скромен паметник в Казанлък.

Този боен марш е такова върхово постижение на българското музикално и поетично изкуство, което не може да се повтори и остава уникално в пълния смисъл на думата.

Никой, никога, при всяка смяна на политически режими не можа нито да отрече този марш, нито да го забрави. Той остава в сърцето на българина, като негово достойнство, негова опора и вяра.

ВЕЛИКЪ Е НАШИЯТЪ ВОЙНИКЪ

/ оригинален текст/

Великъ, великъ, великъ!

Измокренъ, гладенъ, уморенъ,

безъ отдихъ би се день и нощь,

бърдата цепи разяренъ

съ страшния си викъ „На ножъ!“.

Отъ Китка литна въ единъ мигъ,

прѣцапа Тимока дълбокъ,

при Равна, Вина, Лѣсковикъ,

черта му пѫть самиятъ Богъ.

При Маврово, заровенъ в снѣгъ,

съ рѫцѣ прѣмръзнали се би,

въ Ботумъ отвори пѫть за Дринъ,

прокуди врага до единъ!

И пакъ спокоенъ, мълчаливъ,

при Охридъ днесъ той стои

и чака новъ врагъ да срази

съ страшния си викъ: „На ножъ!“