29 юни – Ден на река Дунав

Денят на Дунав

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Чрез различни инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

Мотото на кампанията и през тази година е „Бъди активен“, като по този начин се насърчава участието във всички дейности, които биха могли да допринесат за опазването на Дунав и притоците й.

Всяка година по повод 29 юни се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река чрез различни форуми, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни или творчески надпревари, иновативни екологични ателието и изложби, концерти и много други. Чрез разнообразието от прояви се цели да се покаже активността и грижата за опазването на околната среда и река Дунав в ежедневието.

За река Дунав

Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците й са една от най-важните речни системи в Европа. Басейнът й заема 817 000 км ², реката има 120 основни притока и много повече по-малки и така формира огромен водосборен басейн. Дунав преминава през 10 държави, събира води от още 9 и така свързва общо 19 държави и 81 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова, Украйна, Швейцария, Италия, Полша, Македония и Албания.

Река Дунав и нейните притоци са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, място за отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо значение за европейската дива природа. Басейнът на река Дунав се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.