11 май е и Световен ден на молитвата

Днес 11 май се отбелязва Световният ден на молитвата.
В съвременния свят вероятно много от нас биха вдигнали иронично вежди с думите: „…И такъв ден ли има?“, но истината е, че една искрена молитва, дори само едно пожелание, имат силата да променят света…
Затова нека се помолим, и нека молитвата ни бъде от душа, дори без думи, вместо думите ни да бъдат без душа.
Аз ще го направя с МОЛИТВА ЗА ТЕБ…
Авторът й се казва Елдар Алихасович Ахадов, руски писател, роден в Баку.
„Моля Те, Господи, дай на човека, който сега чете тези редове всичко, което иска от Теб! Дай му го в пълна мяра, както само Ти умееш да даваш! И нека той бъде щастлив във всичките си дни, а ако това е невъзможно, поне малко, колкото може! Надари го с крепко здраве и любовта на близки хора, с разбиране и съчувствие… Направи така, че душата му да е озарена от любов към всичко съществуващо! Предпази го от злословие, от завист и обиди, от войни и смърт, от телесна и духовна болка! А ако всичко това не може да бъде избегнато, не го оставяй и тогава, дай му утеха! Съхрани за него всичко, което му е скъпо на тази земя, ако е късно да се помолим за това, не му отнемай паметта… Не зная дали този, който сега чете тази молитва, с която се моля за него, вярва в Теб, но дори и да не вярва, помогни му! Нека да чувства, че не е самотен, че е нужен и любим!“