8 септември е Международен ден на грамотността

Международният ден на грамотността се отбелязва на 8 септември. Обявен e от ООН на 17 октомври 1965 година. За първи път се отбелязва през следващата година. Идеята е да се усилят действията на обществото към разпространение на грамотността.

През 2002 г. Общото събрание на ООН със своя резолюция обявява „Десетилетие на грамотността на ООН“, а на следващата година утвърждава представения от генералния секретар план за „Десетилетието“. ЮНЕСКО става координатор на международно ниво по съгласуването и стимулирането на проявите, предвидени в инициативата.

Според ЮНЕСКО грамотността допринася за мира, като подпомага постигането на индивидуални свободи, по-добро разбиране на света, предотвратяване и решаване на конфликтите.

Около 800 милиона души, или всеки пети по света, са неграмотни, сочат данни на ООН. 75 милиона деца не посещават училище, а много повече не присъстват постоянно в часовете или отпадат от образователната система. В 35 държави пък грамотните са под 50% от населението. Най-тревожно е положението в страни в Африка, където има държави с над 50% неграмотно възрастно население.

Грамотността е способността за четене, писане и боравене с аритметика. Стандартите за грамотност са различни в различните общества. В съвременен контекст терминът предполага четене и писане на ниво, достатъчно за осъществяване на писмена комуникация. В някои случаи се включват и други умения, като елементарно смятане или компютърни умения.

Много изследователи смятат нивото на грамотност за ключово при оценката на човешкия капитал на даден регион. Причина за този възглед е фактът, че грамотните хора могат да бъдат обучавани много по-евтино от неграмотните. Смята се, че грамотността увеличава възможностите за намиране на работа и достъпа до по-високо образование. Например в Керала, Индия, женската и детската смъртност намаляват чувствително през 60-те години на 20 век, когато момичетата, изпратени на училище след образователната реформа от 1948, започват да създават семейства.