27 април – Световен ден на дизайна

На 27-ми април се отбелязва Световния ден на дизайна. За пръв път това става през 2006 година в САЩ след решение на Професионалното обединение на дизайнерите.

Дизайн се нарича естетическото и ергономично изграждане на дадено изображение, изделие на приложното изкуство или промишлеността. Не бива да се бърка с пълното значение на оригиналната дума „design“, която от английски език се превежда като проект (архитектурен, строителен или друг), план, скица, чертеж или модел.

В края на 19-ти век, графичния дизайн приема форма, която според нас отчасти е  резултат на нарастващата специализация в различни професии, в които се използва, а отчасти се дължи на въвеждането на нови технологии и пазарни възможности, които се отварят чрез индустриална революция. През 1922 г. Уилям Адисън Дуигинс  (William A. Dwiggins) дава името „Графичен дизайн“ на тази, тогава нова област на приложните изкуства.