28 януари – Европейски ден за защита на данните

На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на данните – инициатива, която цели да привлече вниманието към начина, по който се събира и използва личната информация. На тази дата през 1981 е приета Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Решението 28 януари да се отбелязва като Ден за защита на данните е взето от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 26 април 2006, и днес се чества в целия свят. Европейският парламент работи по актуализиране на остарялото вследствие на технологичните промени законодателство от 1995 г. за защита на данните, което е призвано да попречи на злоупотребата с лична информация от частни компании или обществени институции. Заплахата е често подценявана и дори пренебрегвана, показва проучване на ЕП.

Основната цел на Деня за защита на данните е повишаване на информираността и насърчаване на инициативите и добрите практики за разбиране правата, правилата, рисковете и гаранциите, свързани с обработването и защитата на личните данни. Динамичното развитие на технологиите и увеличението на информационните потоци по света поставят нови предизвикателства пред защитата на правото на неприкосновеност на личните данни. Отговорност на всеки е да се запознае с измеренията на правото си на неприкосновеност и възможностите за защита.

Често около 28 януари се провеждат и церемониите по награждаването с анти-наградите „Големият брат”. Антинаградата “Big Brother” (Големия брат) е учредена през 1998 от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Името е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел “1984″. В романа Големия брат е символ на държавата, която те наблюдава и се грижи за теб с цената на абсолютно ограничение на личната свобода във всичките й форми. Символът на антинаградата е военен ботуш, стъпкващ човешка глава. Историята на наградите може да бъде проследена на: http://bigbrotherawards.org/.

В България кампанията за анти-наградите „Големия брат“ се организира от Програма Достъп до Информация и „Интернет общество – България“. Антинаградите се присъждат на държавни структури, частни компании или отделни личности, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. Информация за седемте проведени церемонии в България може да видите на страницата на ПДИ.

Правото да бъдеш забравен

Реформата, предложена от Европейската комисия, предвижда общи правила за всички страни-членки, които гарантират правото да бъдеш забравен (хората ще могат да изискват техните да бъдат изтривани, ако няма основателни причини за задържането им) и определят глоби за изгубване и разгласяване на данните на клиентите.

Докладчикът на ЕП по Общата рамка на ЕС за защита на данните Ян-Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия) обяснява: „Досега всички страни-членки са се занимавали със защитата на данните самостоятелно; новият регламент ще бъде валиден навсякъде в ЕС. Това ще укрепи правата на потребителите, ще осигури правна яснота за фирмите и ще създаде повече доверие у гражданите в компаниите“.

Г-н Албрехт посочва, че трите най-важни елемента в стандартите за защита на данните, за които той настоява, са правото да бъдеш забравен, нуждата от съгласие при използване и прехвърляне на личните данни и санкциите в случаи на нарушения.

Едновременно с регламента Парламентът разглежда и директива за защита на личните данни, използвани от полицията и други правораздавателни органи. Докладчикът на ЕП по това досие Димитриос Друцас (С&Д, Гърция) изтъква, че е необходима усърдна работа от страна на Комисията, Парламента и Съвета за гарантиране на най-високо ниво на защита на европейските граждани преди края на парламентарния мандат през 2014 г.

„Европа има неотложна нужда от реформа на законодателството за защита на данните. Нужда, продиктувана от изумителния технологичен напредък, от променящите се социални норми и от един свят, изграден около комуникациите в Интернет“, казва той.

Подценена заплаха

Проучване, публикувано от Европейския парламент, предупреждава, че заплахата, произтичаща от компютърните услуги в облак, се подценява и дори пренебрегва. Изследването допълва: „Основното притеснение от нарастващото упование в компютърните услуги в облак е не толкова възможният ръст на кибер измамите и престъпността, а загубата на контрол върху индивидуалната самоличност и данните“.

Питър Хъстинкс, европейски надзорник за защита на данните, съветва: „Вашата лична информация е ценна, затова я съхранявайте в безопасност и знайте правата си, когато я споделяте! Имате правото да знаете каква информация се съхранява за Вас в основни частни и правителствени бази данни. Би могло да има последствия за Вас, ако информацията не е точна, и Вие имате право да проверите информацията, която се съхранява или ползва относно Вас.“