Най- вероятно обществена поръчка ще реши бъдещето на Многофункционалната спортна зала на Стара Загора

С Камарата на архитектите и специалистите от Община Стара Загора ще се обсъди и обяви обществена поръчка за изграждане на многофункционалната спортна зала „Арена Стара Загора“ в парк „Артилерийски“. Средствата, отпуснати от държавата в размер на 14.5 млн лв. се запазват.

Това каза днес на пресконференция кметът Живко Тодоров. През последните няколко дни най-коментираната тема в медиите и особено във фейсбук, е решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която отмени с решението си от 14 януари 2021 г. проведения през миналата година конкурс за идеен проект . Важно е да се отбележи, че решението е огласено на 21 януари, за да не се вменяват вини на администрацията.

По време на брифинга кметът подробно обясни коментирания казус. Миналата година е обявен анонимен конкурс за идеен проект на залата според всички изисквания. Съвсем резонно, администрацията кани за жури най-добрите специалисти в страната. За председател – ректорът на ВИАС, а за членове – основно преподаватели в него – известни професори, експерти.

Конкурсът се провежда и в определения срок своите оферти подават 10 архитектурни бюра. Никъде в конкурсните материали не е записано на кого принадлежат, т.е. анонимността е спазена напълно. Според КЗК обаче, всеки участник би следвало да декларира конфликт на интереси, в какъвто се оказва победителят, който също е преподавател във ВИАС. Това се разбира на следващ етап от подадена жалба от участник от Стара Загора, класиран на 9-то място.

Становището на кмета е, да не се губи още една година за обявяване на нов конкурс и следващи (задължителни) жалби на недоволни участници, а да се пристъпи директно към обявяване на обществена поръчка за изпълнител. Важно е да се отбележи, че предстои в най-скоро време провеждане на дискусия с Камарата на архитектите за параметрите и функционалната характеристика на съоръжението. Не са малко онези капацитети по абсолютно всички въпроси, които дори са на мнение, че такава зала въобще не е необходима, камо ли с 5 200 места. Или пък други, как ще се издържа и пр.

Много сме писали за функциите, намеренията и необходимостта от такава зала на областен град като Стара Загора за провеждане на национални и европейски спортни и културни събития, конференции и пр. форуми, които имат изискване за капацитет над 5000 души. По време на брифинга зам.кметът Красимира Чахова се обърна към спортните клубове и федерациите в града, региона и страната, както и към културните институти да подкрепят този проект.

Победителят в конкурса има право в 15-дневен срок да обжалва решението на КЗК пред Върховен административен съд. Общината ще изчака решението на ВАС, след което ще предприеме необходимите дейности за стартиране на строителните работи.

И един поучителен епизод от преди много, много години.

Когато архитектът на Париж, поднесъл планът за градското благоустрояване на столицата на Франция, за одобрение от Наполеон, улицата „Шанз Елизе“ била с размер 10 метра. Наполеон веднага сложил още една нула. „Ние ще си отидем от този свят, но улицата ще остане и градът ни ще расте и хубавее!“

Росица Ранчева