Стартира ученически онлайн конкурс  „Опознай природата…от твоя балкон“

Климатичните промени неизбежно и все по-видимо оказват въздействие върху всички сфери на живота на хората по цял свят. Ето защо е важно да знаем повече за функционирането на климата на нашата планета и за настъпващите изменения в него. Само така можем да променим поведението си и да намалим вредното въздействие от човешката дейност върху климата. За съжаление, в условията на световна пандемия свързана с COVID-19, Световния ден на Земята -22 април трябваше да отбележим у дома, в жилището си, а връзката с природата ще правим – от балкона. Конкурсът ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техния интерес към проблемите на планетата Земя и ще представи личната им позиция и отношение към опазването и използването на природните ресурси, ще ги направи по-отговорни към природата. Нека да бъдем креативни, като участваме в конкурса, при спазване на инструкциите за безопасност, определени от Националния кризисен щаб!

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас с по едно предложение в следните категории:

–         Текст (разказ, стих, есе, импресия)  

–         Рисунка (снимка на рисунка) – без ограничения в техниката

–         Снимка  

–         Мултимедия (клип, или презентация)

Произведенията в електронен вид изпращайте до 5 май 2020 г. на имейл aogagarin@gmail.com, като посочите трите имена, дата на раждане, училище и клас, телефон за връзка и адрес за получаване на наградата. 

Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи: І група – І-ІV клас, ІІ група – V-VІІ клас, ІІІ група – VІІІ-ХІІ клас.

Най-добрите творби ще получат грамоти и награди, осигурени от организаторите. Победителите от всяка възрастова група ще спечелят екскурзия до национален или природен парк. На интернет сайтовете на Община Стара Загора и на останалите организатори  ще бъде публикувана информация с наградените произведения и техните автори. Организаторите си запазват правото да използват участвалите в конкурса творби за екологични каузи, като задължително посочват автора на творбата. 

Ето и някои идеи за творби, посветени на Световния ден на Земята: 

–  Направете малки плакати, които  поставете във Вашата стая или в коридора на жилището Ви, за да информирате другите членове на семейството за теми, свързани със Световния ден на Земята.

–  Направете сценарий, който да покаже Как да рециклираме“. Подкрепете сценария с рисунки в определена последователност.

–         Напишете комикс с участието на Майката Земя.

–         Създайте графичен организатор, който обяснява защо е започнал Денят на Земята и как се е развил във времето.

–         Илюстрирайте съвременните екологични проблеми с думи, като използвате екологични въпроси или факти за Земята.

–         Посочете причините и/или последиците от природни и причинени от човека бедствия на диаграма.

–         Създайте колаж от замърсени зони и/или девствени зони по света и у нас, използвайки главно Интернет. Също така проверете различните ресурси на земните науки за справяне с проблемите на замърсяването. 

На самия Световния ден на Земята – 22 април, бе изнесен открит онлайн урок на тема „Светлинното и аерозолно замърсяване на Земята наблюдавано от Космоса“. В него, стъпвайки на последните научни данни, анализи и симулации, лекторът Алексей Стоев обърна внимание на четири основни теми: резултати от климатичните измервания; причините за глобалното затопляне; прогнози на учените за развитието на потенциалните сценарии и възможните превантивни мерки пречупени през призмата на светлинното и прахово замърсяване на големия град. Участие в открития урок взеха над 80 човека, като в сайта за конферентната връзка  https://acceco.com/events.php?lg=1 може да се намери и самата презентация. Всеки участник в урока имаше възможност да сподели с водещия условията на светлинно и прахово замърсяване в неговия квартал, неговия град, село и място на живеене. Най-интересните предложения бяха оформени в специален текст – предложение, което ще бъде връчено на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. 

ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 

Да започнем с българския принос към идеята за Световния ден на Земята и малко история…

На 22 април 2020 г.  по света беше отбелязан Международният ден на Земята. Традиционно в честването се включиха над един милиард души от различни кътчета на планетата. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 180 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Целта бе да се създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Което е особено наложително в условията на пандемия!

Накратко за българския принос… В България Денят на Земята се отбелязва за първи път на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други земеделски министри от цяла Европа. Празникът на българската земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на Международния земеделски институт в Рим – Де Микелис. Денят, който е бил предложен, е 21-ви март – той има и астрономическа стойност, и може да задоволи всички изисквания на всички страни от Северното и Южното полукълбо на Земята.

За първи път Денят на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони североамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнес среди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът е обявен за международен. България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата, и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите тогава се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването страната ни е представена от акад. Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Документът е връчен на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята.

През 2017 г. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята стартира глобална кампания за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата, в периода до Деня на Земята 2020 г., под мотото „Повишаване на знанията за околната среда и климата“ (Environmental&ClimateLiteracy). За съжаление, в условията на световна пандемия, отбелязването на този празник трябва да направим пребивавайки у дома, в апартамента или къщата. И предимно онлайн! И да помним, че тази година Световния ден на Земята има 50 годишен юбилей!

Организатори на онлайн конкурса „Опознай родината…от твоя балкон“, посветен на Световния ден на Земята – 22 април, са Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора, Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Търговско-промишлена палата Стара Загора, Граждански клуб „Липа“, ЦПЛР – Младежки общински съвет и клубове.

Доц. д-р Алексей Стоев- директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“