По повод 7 април – Световен ден на здравето

По повод 7 април – Световния ден на здравето! Поздравления и благодарности на всички здравни работници! На всички, които работят в тази толкова важна и сложна област! Простете ни, че в беда ви търсим с „Моля, помогнете!“, а много често после забравяме да благодарим! Ние се стараем да разберем, че много от нещата не зависят само от вас. Но вашият професионализъм и отдаденост са налице! Бъдете здрави!

И покрай празника, едно припомняне на положението със здравната система преди почти 100 години. През 1926 г. предстои обсъждане на закон за здравето. Такъв е приет на 9 март 1929 г. от ХХ Обикновено Народно събрание. В първия си брой от 27 декември 1926 г. старозагорският вестник „Дума“ на втора страница отпечатва мнение по въпросите на здравето, подписано Дим. Узунов (в Стара Загора има лекар с това име, възможно е да е авторът). По-интересни са неговите констатации по темата! Цитирам: „Болничното дело е в окаяно положение. Българският гражданин вместо с готовност да отива в болницата при нужда, смята за нещастие и беда, защото там действително не може да намери, каквото очаква и каквото трябва; защото там царуват неуредицата, мизерията, хаоса и вместо приятно прибежище за страдущия – са дом на скърбите и нещастията!“ Остро, силно, но това е погледът на специалист в ония години! Тъжното е, че ако не се гледа датата, звучи доста актуално и в наши дни! И още едни много важни думи: “Необходимо е този персонал (медицинският) да се гарантира служебно и материално. Да му се осигури хляба за утрешния ден, за да може спокойно и разумно да служи на народа. Това трябва да се разбере веднаж завинаги от нашите санитарни управници.“  По-нататък авторът разсъждава, прави предложения, препоръчва и завършва: „Единна санитарна политика – ето гаранцията за успеха на санитарното дело! Ще има ли кой да ни чуе – ще покаже утрешния ден.“

Без коментар! Само припомням стари историйки от стари вестници! А оригиналът на вестник „Дума“ се съхранява във фонда на библиотека „Родина“ в Стара Загора.

Снежана Маринова