Тракийският университет и община Чирпан започват съвместна работа

Тракийският университет и община Чирпан започват съвместна работа по дейности насочени към образованието и бъдещето кариерно развитие на младежите от общината. Това стана ясно на работна среща между ръководствата на двете институции.

Ректорът на Тракийския университет доц.д-р Добри Ярков представи новите 5 специалности , които разкрива висшето училище. Той сподели, че срещите му с кметове на общини и представители на бизнеса целят новите специалисти да имат добри практически умения, което да им гарантира добро кариерно развитие. Две от новите специалности – „Етерично-маслени култури“ и „Местни финанси“ могат да срещнат широко развитие при зрелостниците от града на Яворов, имайки предвид множеството лавандулови масиви и острата нужда от обучени кадри в общинска администрация, заявиха от ръководството на общината.

Бяха обсъдени и всички други направления и специалности: „Залагаме на доказани специалисти-преподаватели при теорията и на нови млади кадри, обучени в Европа.

В упражненията ще допуснем и хора от практиката и бизнеса да станат част от учебния процес“, заяви доц. Ярков.

Кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов покани Тракийския университет да представи своите факултети и специалности на 5-ти март в Голямата зала в сградата на общината, където ще бъде организиран Ден на отворените врати за чирпанските 12-класници.

Конструктивният диалог между двете институции допринесе и до бъдещо развитие на амбициозни проекти като разкриване на нови специалности в средните училища, които да са тясно свързани с направленията на Тракийския университет. Той пък може да помогне на гимназиите със специализирани преподаватели.

Това може да трасира пътя община Чирпан да Ви подготвя бъдещи студенти и когато университетът е силен на регионално ниво , ще ни даде шанс да задържим нашите деца тук. Вие , от Тракийския университет, отваряте ветрилото за сътрудничество! “, каза кметът Ивайло Крачолов.

Бяха обсъдени идеи и за изнесени курсове за следдипломно обучение на територията на града, както и съвместен проект със СНЦ „Зелени балкани“- за изграждане на база в богатата на флора и фауна местност „Ягъч“.

На срещата присъства и Стратия Чалев-представител на Студентски съвет към ТрУ и член на Настоятелството на университета, който предложи студентите да участват активно в Дните на отворените врати и да запознават зрелостниците със специалностите и тяхната специфика.

Ивайло Крачолов предложи да се организират приятелски турнири по волейбол със студентите и гимназистите, което ще постави началото на естествената връзка между тях.

Надя Лилова