150 многознайковци от ДГ „Светлина“ се явиха на изпити по български език и математика

Тази година за първи път Детска градина No10 „Светлина“, Стара Загора се включи в Националното състезание „Многознайко“. Със съгласието на родителите, 4,5 и 6-годишните деца вече решаваха тестове по български език и по математика.

Под логото „Обичам българския език“ в продължение на 30 минути многознайковците посочваха в кои думички в книжките се намира гласният звук „а“, разпознаваха ги и оцветяваха съответната картинка. Друга задача беше да се разпознае конкретен съгласен звук. Или да се направят звукови модели.

На изпита „Обичам да смята“ задачата в различните възрастови групи е да се брои до 5, или до 10. Да се изброят нарисуваните предмети в предоставените книжки, например колко са патетата в илюстрираното патешко семейство. Подгответата решаваха лабиринти и определяха геометричните фигури, от които е направена къщата.

Тестът „Обичам да рисувам“ по изобразително изкуство е на 25 февруари, а по Изобразително изкуство и технологии – на 27 февруари 2020 г.

Отчитането на резултатите става по точкова система. Всички многознайковци ще получат дипломи за участие, а първите трима с най-високи резултати – и медали.

„Състезанието „Многознайко“ е своеобразен тест за постигнатите резултати по образователни направления  в съответната група, коментира за Dolap.bg директорът Йоанна Димитрова. Целта е да се установи достигнатото ниво на  знания у децата от една страна. От друга – да стимулира логическото мислене, въображението и паметта им. Да възпитава у тях чувство за надпревара за знания и постигане на успехи. От друга страна, това е добър тест за учителите и ако има пропуски до края на учебната година да реагират своевременно и да ги отстранят“.

Росица Ранчева