ДГ „Ален мак“ с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

За втори път, в навечерието на празника на християнското семейство, Държавната агенция за закрила на детето връчи отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Екипът на старозагорската детска градина № 25 „Ален мак” кандидатства за присъждане на отличието в категория „Значима иновация” .

Радвам се, че трудът ни бе забелязан и оценен по достойнство. Всяко дете има право на щастливо детство, а нашият екип прави всичко, което е по силите ни, за да му го осигурим”, каза директорът на детското заведение Меглена Бакърджиева.

Награждаването се състоя на тържествена церемония в София. На нея присъстваха министър Бисер Петков и екипът му, Елеонора Лилова, директор на ДАЗД, Ваня Кастрева- представител на РУО София, много официални гости и представители на различни институции, ангажирани в работата с деца.

Основен критерий, по който се присъждат отличителните знаци, е приносът в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Наградените са определени от седемчленна комисия под ръководството на председателя на ДАЗД. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти, общественици, представители на медиите и други.

Красимира Кънева-Пенкова