В„ Дни на партньорство”, успешни практики обмениха ОУ „Кирил Христов” Стара Загора и ОУ „Христо Смирненски” Карнобат

На разменни начала, в рамките на пет дни /6,7,8,14 и 15.ХІ.2019 г./, учители и ученици от двете училища представиха свои модели на работа и обмениха добри училищни практики.

В Карнобат училищните иновации бяха показани главно като клубна дейност, докато тук, в Стара Загора, в ОУ „Кирил Христов” моделът беше съсредоточен в две паралелки.

В урочната иновационна дейност , домакините от ОУ „Кирил Христов” показаха интересен урок: „ Математически приключения с птици”. В рамките на един учебен час, учениците решаваха задачи и разказваха за птичия свят. Във връзка с глобалната тема „Педагогика в зелено” гостите посетиха Спасителния център „Зелени балкани”.

В Хилендарския метох, учениците направиха възстановка на един учебен час във възрожденско училище, където чрез използване на ситуационен метод се свързаха идеи и познания от „Рибния буквар” на д-р Петър Берон и романът „Под игото” на Иван Вазов.

Учениците от VІІ „а” клас, като иновативна паралелка, бяха и екскурзоводи в Регионален исторически музей – Стара Загора. С любезното съдействие на директора му, гости и домакини проведоха урок на Античната улица, като част от програмата на Министерство на образованието и науката (МОН) за уроци в реална музейна среда.

Изключително интересен беше урокът по география и икономика, свързан с миграционните процеси в европейския континент. Дори и учителката, а не само гостите, се изненадаха от широката култура и знание на седмокласниците по такава любопитна тема – миграция, бежанци, преселение на хора.

В края на показаното, беше организирано и кратко обобщително конфериране на видяното.

И гости, и домакини споделиха мнения и оценки за добри училищни практики.

В работата взеха участие експерти от Регионално управление на образованието Стара Загора и Община Стара Загора.

Контактите между двете училища бяха осъществени в рамките на НП „Иновации в действие” по плана на МОН за обмяна на опит и добри практики между иновативни училища, каквито са ОУ „Кирил Христов” и ОУ „Христо Смирненски”.

Dolap.bg