Доброволци в библиотека „Родина“

Безценна помощ с доброволния си труд оказаха на БиблиотекаРодинав Стара Загора момчетата и момичетата от софтуерната компания SAP LABS BULGARIA. С боядисване, освежаване и пренасяне на тежки предмети младежите и тяхната колежка Славена Теодосиева наистина помогнаха много в подобряването на вида на старата банкова сграда, в която се помещава библиотеката ни. Целият екип наРодинаизразява признателността си, че този път бяхме избрани за цел на глобалната инициативаМесец на доброволчеството”. Тя е традиция за софийската компания през последните години, като безвъзмездните еднодневни акции се провеждат обичайно през октомври или ноември.