Стартира 6 -то издание на клуб „Математически таланти”

Ако желаете да участвате в 6 –то издание на клуб „Математически таланти“, моля изпратете писмо до talanti_2@abv.bg

В темата на писмото посочете имената на детето (име, презиме, фамилия) град и клас.

Успех!

ПОЯСНЕНИЕ

Групи

Групите на клуба са 5: 2 – 3 клас, 4 клас, 5 – 6 клас. За първи път ще има и още две групи 7 клас и 8 – 12 клас.

Цели на клуба:

Получаване на нови знания по математика; Подготовка за математически състезанияМатематика без граници, състезания в Азия

За всеки кръг участниците получават:

тема с примерно решени задачи и 5 задачи за самостоятелна работа;

Участниците:

Изпращат по електронна поща сканиран лист с отговори и решение/я на посочени задачи.

След всеки кръг участниците получават:

нова тема с примерно решени задачи и задачи за самостоятелна работа;

отзив от изпратените от участника решения на задачите от предишната тема и решения на задачите;

Сред авторите на темите са лауреати на конкурса на фондация „Миню Балкански“, както и преподаватели от фондацията.

Първият кръг е демонстрационен.

Ако участник изпрати решения на задачите за самостоятелна работа от 1-вия кръг заедно с отзива ще получи условията за продължаването на участието.

Примерен календар на дейностите

1 кръг
До 30 септември 2019 г. – организаторите изпращат темата за 1. кръг

До 10 октомври 2019 г. – участниците изпращат листа за отговори

До 20 октомври участниците получават отзив.
2 кръг: 10 октомври 2019 г. – 20 октомври 2018 г.

1-ви семинар на участниците в клуба – провежда се във фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица, община Стара Загора. Начало: 27 октомври 2019 , събота, Край: 29 октомври 2019 г. , понеделник.

Обучението по време на семинара е за сметка на фондация „Миню Балкански“ и е БЕЗПЛАТНО за участниците. Заплащат се единствено консумативите, които са в зависимост от сезона .

Брой места: 40.

Заявки за участие се приемат от 6 до 12 октомври 2019 г. на адрес fmb.shkoli@gmail.com

2-ри семинар на участниците в клуба – провежда се във фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

Начало: 1 ноември 2019 , петък, Край: 3 ноември 2019 г., неделя.

Обучението по време на семинара е за сметка на фондация „Миню Балкански“ и е БЕЗПЛАТНО за участниците. Заплащат се единствено консумативите, които са в зависимост от сезона .

Брой места: 40.

Клубът продължава дейността си по следния

ПРИМЕРЕН график от кръг 3 до кръг 10:

3 кръг: 10 ноември 2019 г. – 20 ноември 2019 г.

4 кръг: 30 ноември -10 декември 2019 г.

5 кръг: 20 декември – 30 декември 2019 г.

6 кръг: 10 януари –20 януари 2020 г.

7 кръг: 10 февруари –20 февруари 2020 г.

8 кръг: 10 март –20 март 2020 г.

9 кръг: 10 април–20 април 2020 г.

10 кръг: 6 май –20 май 2020 г.

Предвиждат се още два семинара за участниците в клуба.

ФИНАЛ
Кой?

В него могат да участват ученици, събрали най-много точки в 10-те кръга на клуба. Общо до 10 ученици от всеки клас.
Къде?

фондация „Миню Балкански“

Кога?

юни 2020 г.
Какво? Участниците от всички класове ще се състезават върху 10 задачи по темите, по които е било обучението през годината
Защо?

Победителите ще бъдат удостоени с купа за 1 – 3 място, медали „лауреат“ за всеки финалист и сертификат за съответното място.

Любомир ЛЮБЕНОВ