Ротарианци ще възстановяват Медицински образователен център

„Заедно със Старозагорската митрополия, Ротари клуб Стара Загора -Берое има идея да се възстанови изоставена сграда, която има огромен потенциал за разгръщане на социални и образователни дейности“. Това съобщи на брифинг президентът на клуба Николай Шопов. „ Желанието на Митрополията е да разработим и реализираме темата за създаване на медицински образователен и просветен център. Той ще бъде ситуиран на бул. „Св.Патриарх Евтимий“ No 102, до църквата „Св.Богородица“.Сградата е собственост на Митрополията. Обявена е за паметник на културата от местно значение, но от години не се използва.

За целта ще потърсим партньорството на Община Стара Загора и на други приятелски неправителствени организации. Очакваме Фондация „Ротари“ да ни отпусне по-големи средства. Надяваме се да бъдем подпомогнати финансово и от четири клуба от чужбина.

Искаме да дадем живот на тази сграда, която има историческа стойност за Стара Загора“, обясни Николай Шопов.

Фокусът на ползватели на сградата ще са предимно социално слаби граждани. След привеждане на обекта във вид за използване, ротарианци поемат ангажимент да осигурят безплатна лекарска консултация и съответно превенция на заболяванията. Тук ще се организира и богата просветна дейност, свързана с православната вяра и здравеопазването.

Д-р Румяна Лечева е направила проучвания, които са свързани с историята на този социален център. Със средства на свещеници, сградата е изградена в началото на 20 век. В нея се е помещавала социална кухня, която през 1910 г е осигурявана безплатна храна на 51 бедни ученици. След това се осигурява храна и на възрастни хора. Тук се открива първата църковна библиотека и неделно училище в града.

След 9 септември 1944 г. този социален център е закрит.

Ротари клуб -Стара Загора -Берое е чартиран на 22 декември 2016 г. 37 са неговите активни членове, 9 от които дами, и 5 почетни членове. Ротарианците са разпределени в 7 комисии по съответни направления.

От 1 юли 2019 г. е избран нов Управителен съвет с президент Николай Шопов и вицепрезидент – Мина Николова-Ангелова. Секретар е Лилия Михайлова, ковчежник – Динко Господинов, церемониал майстор – Христо Гъчев. Пастпрезидент е Мартин Бойчев, а елект президент – д-р Генка Пейчева.

Девизът на ротарианците за новата ротарианска година е „Ротари свързва света“. Следващите стъпки ще бъдат подчинени на създаване на нови приятелства с други ротари клубове от страната и чужбина.

Всяка година се изпълняват проекти. Преди седмица успешно приключи проектът със Старозагорската митрополия за обзавеждане на кухненски блок на социалния дом при църквата „Св.Отец Паисий“ на стойност 28 000 лв. В предишните две години са направени дарения за подпомагане на различни дейности, на обща стойност 27000лв. Проведен е празник „Фолклорно вдъхновение“, „Мисия здрави деца“ – общоградски спортни прояви, „Залеси днес“, дадена е годишна награда за „Даровито дете 2017“ и др.

В световен мащаб основната цел на ротарианците е борбата с полиомеолит. В момента огнища на това заболяване са Афганистан и Пакистан. Ротари клуб – Стара Загора – ще направи дарение от 3800 долара за подпомагане на кампанията.

През м. февруари 2020 г. ще се чества 115 годишнината на ротари -движението, а на 4 февруари – рождения ден на клуба.

Другата амбициозна цел е да се привлекат 5 нови членове за клуба под 40-годишна възраст.

Росица Ранчева