Културните институти в Стара Загора със становище срещу изграждането на цех за олово

Директорите на Държавна опера-Стара Загора Огнян Драганов и на Държавен куклен театър – Стара Загора Дарин Петков присъстваха днес на пресконференция в Община Стара Загора, на която кметът на Общината Живко Тодоров и заместник-кметът Йордан Николов дадоха информация за официалното становище на Община Стара Загора  по повод намерението на инвеститор за изграждане на цех за олово на територията на складова база в кв. АПК. В понеделник, 10 юни в 11 часа в Зала 2 в сградата на Общината предстои обществено обсъждане на инвеститорския проект. Веднага след пресконференцията директорите на културни институти в Стара Загора излязоха със свое становище против изграждането на цеха. Във всички културни институти върви подписка с подкрепа на становището, което ще бъде представено на Общественото обсъждане.

„Като граждани имаме право да изразяваме под различна форма своето недоволство, ако установим, че се извършва несправедливост и се изневерява на обществения интерес. Културните институти на Стара Загора се обединиха, за да се противопоставят на инвестиционния проект на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов за изграждане на цех за производство на олово в Стара Загора.  Предстои обществено обсъждане на 10 юни от 11.00 ч. в Община Стара Загора. Часът в работен ден е избран, вероятно неслучайно от инвеститора. Нужно е да бъдем активни, скъпи съграждани! Проблемът е изключително сериозен, а опасността тревожна. Отровното действие върху организма на човека на оловните пари и оловните йони може да предизвика хронично натравяне с тежки вреди като изоставане в умственото развитие, вродени дефекти, психоза, аутизъм, алергии, дислексия, загуба на тегло, хиперактивност, парализа, увреждане на мозъка, увреждане на бъбреците и дори може да доведе до смърт.

Споделям становището на Старозагорските културни институти и ви призовавам да се активизираме, да присъстваме на общественото обсъждане, да заявим категоричната си позиция и спрем това екологично престъпление!“ – написа в профила си във Фейсбук Татяна Калчева, заместник-директор на Държавен куклен театър-Стара Загора.

СТАНОВИЩЕ

на културните институти в Стара Загора, относно  изграждането на цех за производство на олово в поземлен имот с идентификатор 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов

Чувствителността на гражданите на Стара Загора към екологичните проблеми отново е подложена на изпитание с инвестиционното предложение на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов за изграждане на цех за производство на олово на територията на града.

Ясно е изразено становището на Община Стара Загора. Ясна е позицията на гражданското общество по проблема. Налице е ОБЩА ВОЛЯ, като синтез, а не прост сбор от индивидуални воли и тя е: Категорично несъгласие за одобряване на реализацията на това инвестиционно предложение, което ние хората на изкуството формулираме като екологичен грях, безумие, престъпление.

Живеем в град с хилядолетна история, култура и традиции. Всички ежедневно даваме своя принос, Стара Загора да се превърне в  атрактивна туристическа дестинация, в град на мечти. Няма да позволим Стара Загора  да се презентира като град с опасни отпадъци, съдържащи олово и вредни производства, които застрашават живота и здравето на гражданите. Има много горчиви примери как липсата на екологично съзнание у алчни ивенститори доведе до необратими проблеми в живота и съдбите на хората.

Хората на изкуството и културата са носители на нов, релевантен тип мислене, имат екологична култура и не са безразлични към средата, в която живеят.

Търпението е изчерпано! Решителността ни е непоколебима!

Настояваме Експертният Екологичен съвет към РИОСВ – Ст.Загора да вземе моралното решение за неодобряване реализацията на инвестиционния проект за изграждане на цех за производство на олово на територията на Стара Загора

Настояваме „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, гр. Свищов да оттегли инвестиционното си предложение за изграждане на цех за производство на олово на територията на Стара Загора.

Становището е подписано от:

Държавна опера – Стара Загора:    Огнян Драганов, директор

Драматичен театър „Гео Милев“: Ивелин Керанов, директор

Държавен куклен театър – Ст.Загора: Дарин Петков, директор

РИМ – Ст.Загора: Петър Калчев, директор

РБ“Захарий Княжески“: Надежда Груева, директор

НЧ „ Родина“            : Дора Илиева, директор

Фолклорен ансамбъл „Загоре“: Христо Иванов, директор

Художествена галерия: Марин Добрев, директора