Славейкови дни във Второ основно училище „П. Р. Славейков“ – Стара Загора

СЛАВЕЙКОВИ ДНИ ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

,,ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – СТАРА ЗАГОРА  12 – 20 ноември 2018 година

12 ноември 2018 г. (понеделник), 12:30 часа, фоайе, първи етаж – откриване на традиционните „Славейкови дни‘‘

Обявяване на ,‚Татковина“ от Петко Рачов Славейков за химн на Второ основно училище.

12 ноември 2018 г. (понеделник), фоайе, първи етаж – изложба ,,Славейкови слънца“ – рисунки на ученици от II ОУ

12 – 20 ноември 2018 г., фоайе, първи етаж –  презентация ,,Петко Р. Славейков“

12 – 20 ноември 2018 г. ,,Музикално междучасие“ – Възрожденски песни

Час на класа:

20 ноември 2018 г. (вторник) – в начален етап – ,,Петко Р. Славейков – патрон на  моето училище“

13 ноември 2018 г. (вторник) –  в прогимназиален етап – ,,Мястото на П. Р. Славейков в българската история и литература“

13 ноември 2018 г. (вторник), 12:40 ч. и от 18:40 ч. в Актова зала – ,,Вдъхновени от Славейков“ – презентация на Радосвета Банкова, 7а клас и есе на Жани Янев, 7в клас

всеки първи час от 12 ноември до 20 ноември 2018 г. – Да започнем деня със Славейков“ – четене на литературни творби от Петко Славейков

15 ноември 2018 г. (четвъртък), 18:30 часа, Актова зала – Учредяване на клуб ,,България живее в мен“

Стартиране на Национален конкурс ,,Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“

12 – 20 ноември 2018 г., начален етап – Детско творчество за деца – стихотворение, рисунка, илюстрация по Славейкови произведения-

19 ноември 2018 г. (понеделник), 18:00 ч., зала Регионална библиотека ,,Захарий Княжески“ – поетична вечер ,,Златните стихове на П. Р. Славейков“

19 ноември 2018 г. (понеделник), 11:30 часа в сградата на училището – Откриване на фотоизложба за Стара Загора

12 – 20 ноември 2018 г. – Издание на вестник ,,Искрици“