Възможност за учене със стипендии

Актуална информация от ЕКО България за студенти и млади специалисти: двама българи със завършена степен „бакалавър” ще получат възможността да продължат обучението си или да специализират в два от водещите университета в Гърция. Магистърска степен по „Петролно инженерство“ в Техническия университет на о-в Крит и Магистърска степен по „Енергийна стратегия, право и икономика“ в Университета в гр. Пирея са програмите, които се предлагат на вниманието на завършващите студенти или млади специалисти с ясна визия за кариерното си развитие в областта на енергетиката и инженерните науки.

Отговарящите на изискванията кандидати ще получат пълни стипендии за целия едногодишен период на обучение, както и средства за покриване на някои разходи за пребиваването им в Гърция. Освен диплома за бакалавър или магистър в подходящи специалности от технически и икономически университети, желаещите трябва да владеят отлично английски език, на какъвто ще се водят лекциите им.

Крайният срок за кандидатстване за магистърската програма по „Енергийна стратегия, право и икономика“ в университета в гр. Пирея е до 30 юни 2018 г. Кандидатите за магистърска степен по „Петролно инженерство“ в Технически университет на о-в Крит могат да изпращат своите документи до 31 август 2018 г.

Одобрените български студенти ще заминат за обучението си с подкрепата на  ЕКО България. Стипендиите са предоставени от Hellenic Petroleum Group и са израз на дългогодишните ѝ усилия да развива енергийния бранш и да подпомага реализацията на млади експерти в него.

Всички желаещи трябва да изпратят своите заявки на адрес L.Vitanova@eko.bg в посочените срокове. Повече информация за необходимите документи можете да получите на посочения e-mail адрес.