Участие на ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан” в пореден международен проект

Ученици от девети клас на гимназията участват в двугодишен проект по програма Еразъм  – „Да си представим бъдещето”. Партньори са училища от Швеция, Испания и Полша. Проектните дейности са по темите: Образование и работа; Идентичност и здраве; Околна среда; Новите глобални цели на ООН.

В периода 10 до 17 март 2018 г. учениците и учителите, координатори от четирите  училища  гостуваха в Бидгошч, Полша. В изпълнение на работната програма участниците имаха за задача да представят  проучването  си за образователната система на партньорска държава; да изграждат визия за образованието на бъдещето; да изследват зависимостта образование – професионална реализация. В програмата на съпътстващите събития бе официалният прием в кметството на града; посещение на културно-исторически забележителности; спортни дейности.

През месец април, 2019 г. ГПЧЕ „Ромен Ролан” ще бъде домакин на поредната среща на партньорите от четирите държави.

Това е четвъртият проект, спечелен от училището, по програма Еразъм. В момента в процес е подготовка за ново кандидатстване с партньори от Холандия, Швеция и Гърция. Участието на учениците в международни  проекти е възможност не само за пътуване и среща с други култури, но и за себепознание, за изграждане на трансферни умения, между които и умението  за постигане на цели в широко сътрудничество. Значим резултат от участието на учениците на ГПЧЕ „Ромен Ролан” в проектите по програма Еразъм е и това, че  се превръщат в добри посланици на България и пишат позитивен разказ за нея.