Ново издание по библиотерапия

Излезе от печат сборникът с доклади от Първата национална среща на консултанти по библиотерапия, проведена на 24 – 25 октомври 2017 г. в Стара Загора, в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. В срещата участваха представители на библиотечната общност, на неправителствени организации, психолози, психотерапевти, книжари. Обсъждани бяха проблемите на библиотерапевтичното консултиране като метод за постигане на душевен, семеен, емоционален и физически комфорт. Представени бяха добри практики и препоръчителна литература (както dolap.bg вече писа https://dolap.bg/2017/10/19/. През 2016 г. беше издаден и първият Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари), подкрепен от Фондация „Глобални библиотеки – България”. Настоящият сборник също е издание на Фондацията. Включва 14 доклада и презентации, изнесени пред участниците в срещата през октомври 2017 г. Темите са свързани с приказкотерапия, насилие, работа с читатели, родителство, чуждестранен опит, обединени от идеята как книгата, четенето и специалистът-библиотекар биха помогнали за решаване на проблемите. Към всеки доклад е посочена и ползваната допълнителна литература и други източници на информация. В края на сборника са добавени 15 препоръчителни библиорецептурника, изготвени от специалисти по различни проблеми – семейно насилие, за родители на деца, страдащи от аутизъм, любовна раздяла, успешно родителство, скука, обща демотивация, партньорско отчуждение, ревност, страх от смъртта, панически атаки, отпадане от училище, загуба на близък, притеснителност, нерешителност.

Работата по библиотерапия продължава с обучения, срещи, споделяне на опит, практикуми в различни селища, библиотеки, читалища.

Библиотерапията не е панацея, но книгата, четенето, споделянето на подходящ текст с подходящи хора може да облекчи душевните (дори и физическите) страдания, да засили радостните преживявания, да направи света около нас малко по-светъл и надежден. Струва си да се опита! Особено, когато алтернативите  не са чак толкова много!

В Стара Загора сборникът може да бъде ползван в двете библиотеки – регионалната и библиотека „Родина“. А също и в съответните библиотеки в страната.

Снежана Маринова