Повече средства за култура в новия Бюджет на Община Стара Загора за 2018 г.

Близо с 248 000 лв. са завишени средствата за култура в проекта за новия бюджет на Община Стара Загора за 2018 г. В разходите за местни дейности културата, заедно с почивно дело и религиозни дейности е на 7-мо място с относителен дял в бюджета от 6,51%. Планирани са 6 818 000 лв., от които общинското финансиране тази година е за 4 588 000 лв., в това число 1 597 000 лв. за културен календар и издръжката на общинските звена в културата. Най-много /традиционно/ са разходите за образование и благоустрояване.

Проектът за новия Бюджет 2018 г. бе представен снощи в Община Стара Загора на обществено обсъждане, в което участваха ръководители на институции, общински съветници, граждани. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров отбеляза отсъствието на представители на Фейсбук-групите, които са особено активни в критиките към местната власт и увери, че и новият бюджет е разумен, прагматичен и балансиран.

Какъв е духът на най-важния финансов документ на Община Стара Загора, а именно нейният бюджет? От 2012 г. няма увеличение на местните данъци и такси, Общината има една от най-високите събираемости на налози, продължава активната работа по европейски проекти. „Акцент тази година е културата“ – специално подчерта Диян Димитров, председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

Няма как от Долап.бг да не сме радостни от този факт. В капиталовата програма на Общината са заложени ремонт на залата на Синдикалния дом, на имота, дарен от Мария Жекова за Център за даровити деца, закупуване на обзавеждане за Дом „Литературна Стара Загора“, ремонт на къщата на поета Николай Лилиев и др.

До 15 януари гражданите все още могат да внасят своите предложения за финансиране чрез Бюджета на Община Стара Загора. Но могат преди това да се запознаят и с Проекта за бюджет, за да са спокойни, че основните дейности, които трябва да осигурява една Община – ремонти на улици, тротоари, сгради, междублокови пространства, училища, детски градини и ясли, още поддръжка и действие на улично осветление, осигуряване на чистота, безопасност, зеленина и т.н. – ще бъдат финансирани с немалко средства. За улично осветление за предвидени 1 600 000 лв., за поддръжка на улични платна и тротоари – 3 500 000 лв., за озеленяване – 1 420 000 лв., за чистота – 10 134 000 лв., за ремонт и поддръжка на общински сгради – 151 000 лв.

Казват, че една държава се познава по грижите и към малките деца и възрастните хора. И ако една Община е малка държава в държавата, нека погледнем и към цифрите в областта на здравеопазването и социалните услуги. И тази година немалко средства са заделени във функцията „Здравеопазване“ /6 127 000 лв./, където Общината осигурява финансиране на детски ясли, детска кухня, здравни кабинети в градини и училища. А в областта на социалното осигуряване финансирането е за 7 461 000 лв. – включително за социални услуги за 449 места в домовете за възрастни хора, за лица с физически увреждания и деца, лишени от родителска грижа. А също и за социални услуги в дневни центрове, в които има общо 453 места, както и за домашен социален патронаж за 350 души, за издръжка на пенсионерски клубове, за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.  За намаление на пътуванията на пенсионери, инвалиди и ученици са предвидени 1 800 000 лв.

Проектът за новия Общински бюджет 2018 г. ще бъде обсъден и приет на предстоящата сесия на Общински съвет през месец януари.

Уляна Кьосева