Стара Загора и Денят на независимостта 22 септември 1908 г.

По повод 22 септември – денят на обявяване независимостта на България припомняме участието на Стара Загора в тези събития. Градът е украсен със знамена, гражданите ликуват, а на 22 септември старозагорци посрещат цар Фердинанд начело с тогавашния кмет Йовчо Хитров. В църквата „Св. Димитър“ царят е приветстван от Старозагорския митрополит Методий. За онова време разказваме с кратък спомен на Атанас Трифонов Илиев (1852 – 1927) – старозагорец, обществен и политически деец, учител, член на Българското книжовно дружество, автор на учебници и научни изследвания. В книгата си „Спомени…“, издадена през 1926 г. той пише: „Началото на 1908/9 учеб[на] год[ина] се ознаменува с важно събитие. На 22 септемврий се провъзгласи пълната независимост на България. Васалното княжество се нарече царство и Фердинанд стана цар на българите. Това бе един триумф на българското правителство, което бе дошло на власт в началото на 1908 г. под шефството на Ал. Малинов от демократическата партия. Цар Фердинанд I на 22 септемврий 1908 г. бе посрещнат в Стара Загора заедно с министър председателя и други министри. Вечерта му се даде банкет в офицерското събрание. Аз бях поканен заедно с други доста на брой граждани и се случих тъкмо срещу царя на дългата трапеза, та имах възможност първи път дълго време да го наблюдавам. Видя ми се доста остарял и отпаднал.“

Друг старозагорец – Петър Иванов (1847 – 1927) – поет и общественик, написва „Ода в чест на Н. В. Българский цар Фердинанд I“, датирана „Ст. Загора, 23 септемврий 1908 г.“. Одата е публикувана  в ръкописното списание „Изкуство“, списвано в Стара Загора от младия Георги Касабов (Гео Милев) (1895 – 1925), година I, брой 15 от 23 юни 1909 г. 1. Оригиналът се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София. По-късно е отпечатана и в списание „Илюстрация Светлина“, брой 7-8 от 1909 г. стр. 4.

Снежана Маринова