Ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин пред dolap.bg: „Хвърлихме ръкавицата на бизнеса в региона и страната!“

Проф. д-р Иван Въшин е роден на 20 януари 1952 г. в село Галиче, област Враца, където завършва гимназия. Следва ветеринарна медицина в София. Там става асистент и от есента на 1978 г. до сега е в Стара Загора. Преминава успешно цялата стълбица от асистент до професор. Заема всички ръководни длъжности в катедри и факултети. Дълго време е зам.-ректор и изпълняващ длъжността „ректор“, а от 2015 г. е избран за ректор на Тракийски университет – Стара Загора. На практика е специалист по безопасност на храните. Автор и съавтор на десетки учебници и монографии. Участник в редица национални и международни научни форуми. Уважаван общественик и любим професор на студентите.

Професор Въшин, коя  поред академична учебна година в Стара Загора открихте на 11 септември 2017 г.?

От 1974 година има висше образование в Стара Загора, това ще рече 43-та учебна година. Тракийският университет е създаден преди 22 години. Той обединява всички висши учебни заведения в Стара Загора. Това е положителен пример за структурна реформа във висшето образование, когато се говори за такава. Обединяване на отделните структурни звена, в резултат на което от години сме в челните редици на всички национални и международни рейтинги.

Колко специалности и програми предлага старозагорската алма матер за новата учебна година?

На нашите студенти предлагаме 34 специалности, над 40 магистърски и 80 докторски програми. За съжаление, аграрните специалности не са предпочитани от младите хора, но не по наша вина. Аграрният факултет разполага с необходимия капацитет, както с материална база, така и с преподаватели, професори, доценти, асистенти и т.н. Бедата е в състоянието на нашето селско стопанство и аграрната политика, която се провежда от държавата. Нашите специалисти завършват висшето си образование, но няма къде да се реализират пълноценно. Т.е. и ферми, и предприятия и стопанства ограничават реализацията на нашите аграрни възпитаници. И другото – българските тийнейджъри не желаят да учат аграрни специалности, а мечтаят да седнат зад бюро. Т.е. не искат да отидат на полето, сред животните и т.н. Ние правим и ще правим необходимото. Имаме разговори с министъра на образованието и науката. За аграрните специалности леко се вдигна коефициентът, което на този етап не е достатъчно, но ще направим и следващите крачки. Настояваме да се осъществят конкретни реформи, като се обърне внимание на аграрната политика в нашата страна. 

Всъщност незапълнените бройки за новата учебна година по държавния план-прием са предимно за аграрните дисциплини, нали?

Така е. През миналата година по това време беше абсолютно същата ситуация – недостиг на 126 студенти, за да се изпълни държавния план-прием. Надявам се, както преди година и сега да ги наваксаме през следващите дни. Обявили сме допълнителна дата за приемен изпит. Имаме кандидати, които подават заявления за явяване на изпит, макар и все още малко, защото преди два  дни се обявиха резултатите от втората матура. Идват и такива, които са се явили успешно на поправителната матура. Надяваме се да достигнем и надминем миналогодишния прием.

Какво ново в Тракийския университет през новата учебна година?

Миналата година открихме нови атрактивни специалности. Сега продължаваме проучванията и  разговорите с Медицински факултет и търсим най-добрия вариант за разкриване на нова специалност – рентгенов лаборант или помощник -фармацевт. Но това ще бъде за следващата учебна година. По време на пресконференцията, която дадох преди дни, аз хвърлих ръкавица на бизнеса не само в Стара Загора, но и в страната. Ако трябва да бъда коректен, трябва да изкажа благодарност на редица фирми и ферми, които приемат нашите студенти за практически занятия, за да могат да видят и работят с модерно оборудване, в реално производство, и да се включат в стажове и практики. Където сме почукали, вратите ни са отворени. Но моето виждане е, че трябва да задълбочим контактите не само за реализацията на студентите, но да прегледаме заедно нашите учебни програми и там, където бизнесът има професионални претенции, да ни подскаже къде е недостатъчно, кое е излишно… Заедно да огледаме учебните програми, дори да  влязат на занятия, така че, когато студентите отидат на работното място, да не стоят, както се казва със скръстени ръце, а още в първите дни да започнат пълноценна реализация.

Професоре, Вие се славите с успешното изпълнение на мащабна строителна програма. На кои обекти „рязахте ленти“ и какво предстои до края на календарната година?

Само преди два месеца завършихме санирането на нашия Департамент за подготовка и квалификация на учителите и на нашето студентско общежитие. Подчертавам нашето, на територията на Педагогическия факултет, а не на централно управление. Очакваме да ни дойде редът по Програма „Региони в растеж“ за пребазиране на библиотеката и създаване на Информационен център. Започнахме ремонти във Факултета по техника и технологии в Ямбол и на Медицинския колеж в Хасково. На територията на Студентски град през тази година завършихме ремонта на всички покриви. В момента такава програма се изпълнява в Ямбол и в Морфоблока на Медицински факултет. Бяхме готови да го започнем преди месец, но всички обществени поръчки се обжалват и по този начин се отнема време.

Колко студенти и преподаватели започнаха новата 2017/2018 академична учебна година?

Шестстотин и седемдесет са нашите професори, доценти, асистенти и преподаватели. Те ще преподават задочно и редовно обучение на около 10 000 студенти, 1120 от които са новоприети от България и от още 18 страни, почти от петте континента. Разширява се и чуждоезиковото обучение. Имаме много повече кандидати за медицина и ветеринарна медицина, отколкото са нашите възможности и капацитет. Имаме и платено обучение в различните факултети, което се осъществява според закона – до 5% прием там, където е реализиран държавния план прием. Работим по различни национални и международни проекти, осигуряваме стипендии, даваме възможност на спортистите да спортуват по 10 дисциплини, а талантите  да се изявяват в 15 форми на художествената самодейност. С радост и гордост съобщавам, че на 11 септември 2017 г. се осъществи една моя и на колегите ми мисия и мечта – построяването на първия в страната академичен храм. На този ден Старозагорският митрополит Киприан, в съслужение със свещеничеството от енорията осветиха храм „Свети Патриарх Евтимий“. Уверен съм, че освен Божията милост, вече ще имаме и силата и подкрепата на нашия небесен покровител.

Въпросите постави Росица Ранчева