Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от