Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от

Коледна изложба на старозагорските художници 18.00 ч.                                                                                                                            зала „Байер“