Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от

На 13 декември 2018 г. (четвъртък), 18:00 ч., в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, зала първи етаж Коледен