Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от

На 12 декември 2018 г. (сряда), 18:30 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, зала първи етаж Камерен концерт