На 10 декември 2018 г., понеделник от 16:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора ще

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС), който от октомври месец е управляван от