Международната изложба „Изкуството на Джън, Шан, Жен“ (Истинност, Доброта, Търпение) гостува в Стара Загора от 𝟏𝟗 до 𝟐𝟕 юни 𝟐𝟎𝟏𝟖

Библиотека „Родина” кани родители, учители в ясли и детски градини, библиотечни специалисти и            доброволци на публична беседа на тема: „Стадии в детското развитие и взаимоотношенията родители – деца” Лектор: Галина Димитрова – психолог Ще бъдат разгледани периодите в детското развитие и промените, които настъпват в тях, както и приоритетността на връзката между деца и родители. Аудиторията ще бъде запозната с добри практики за насърчаване на игровата дейност като важен фактор за ранното детско развитие.  22 юни 2018 г. (петък), 10:00 часа, Детски отдел на Библиотека „Родина” ул. „Българско опълчение“ 69 Събитието се

на 22 юни 2018 г. (петък) от 18:30 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Може