На 12 юни 2018 г. (вторник), 18:30 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –