На 18 май 2018 г. (петък), 14:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –