На 28 април 2018 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора – Музикално