На 27 април 2018 г. (петък), 18:00 ч., зала първи етаж в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора –